A Clean Partner AB oraz Aktiv Kemi AB w dniu 13 października zostały połączone z Lahega Kemi AB. Lahega Kemi AB przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z istniejących umów z A Clean Partner AB i Active Chemicals AB. A Clean Partner jest obecnie częścią Lahega Chemistry AB, a produkcja wyrobów ACP odbywa się z nielicznymi wyjątkami w Helsingborg.

news fuzja - FUZJA A Clean Partner INT AB i Lahega