Opis

Bezpylny sorbent hydrofilowy na bazie surowców mineralnych z łatwością wchłania płyny pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Nie uwalnia wchłoniętych cieczy. Przeznaczony głownie do usuwania wycieków substancji ropopochodnych i chemicznych z powierzchni twardych w pomieszczeniach i poza zabudowaniami. Doskonały do usuwania skutków wycieków powstałych na skutek wypadków drogowych.