Opis

Zakres stosowania/ kategoria i grupy ze względu na przeznaczenie preparatu: Kategoria I, Grupa: 2,3,4 Preparat z zawartością czwartorzędowych związków amoniowych. Dezynfekcja powierzchni, w tym także powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Stosowany także do dezynfekcji powierzchni w zakładach przemysłu spożywczego, restauracjach, barach, na basenach, szpitalach itp.