Opis

Silnie skoncentrowany, płynny środek koagulacyjny do oczyszczania wody. Dodany do zbiorników odpływowych powoduje koagulację zanieczyszczeń tj. związanie drobnych, nierozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń. Stosowany do oczyszczania wody w układach recyrkulacji w myjniach samochodowych Dozowanie: Snowclean Flockningsmedel powinien być dozowany automatycznie do instalacji oczyszczalni. Stosowany jest w połączeniu z regulatorem pH Natriumhydroxid. Zalecany przedział pH to 7,5 – 9. Dozowanie: 5- 10 ml / mycie w zależności od obciążenia instalacji oczyszczalni.