Opis

Rękawice ochronne: kategoria 3: (kategoria oznacza Wysokie ryzyko – największe zagrożenia. Ochrona przed nieodwracalnymi szkodami i śmiertelnymi zagrożeniami, np. ze strony chemikaliów, itp). Zgodne z normami: Dyrektywa 89/686/EWG, EN 420, EN388 – 2003, EN374-2 – 2003, EN 374-3 – 2003