Opis

Kategoria i grupy ze względu na przeznaczenie preparatu: Kategoria I, Grupa: 2,3,4 Zakres stosowania: PREPARAT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO Ytdesinfektion jest środkiem na bazie alkoholu przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni. Preparat stosowany w przemyśle spożywczym i przetwórczym do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, w miejscach hodowli i przetrzymywania zwierząt, środków transportu zwierząt, do dezynfekcji powierzchni górnych, ścian i podłóg pomieszczeń w placówkach związanych z ochroną zdrowia i w innych instytucjach, do dezynfekcji powierzchni wyposażenia w solariach, na basenach, w łaźniach, toaletach itp.